REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Definicje:

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie rozumiemy następująco: 

1. MiraiAutoFlota to Mirai Motors Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 1, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546194,  Zabrze,  NIP: 6482773435, REGON:  360891129

2. Regulamin, to niniejszy regulamin 

3. Serwis strona internetowa to MiraiAutoFlota pod adresem www.miraiautoflota.pl wraz z podstronami w domenie www.miraiautoflota.pl

4. Treści wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie 

5. Użytkownik, Ty osoba korzystająca z Serwisu

Wstęp:

 1. Regulamin określa warunki, na jakich udostępniamy Ci nieodpłatnie korzystanie z Serwisu MiraiAutoFLota, w tym z zawartych w nim Treści.

Korzystanie z Serwisu MiraiAutoFlota:

 1. Z  Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, powinieneś niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, rejestracji jak również podawania danych osobowych.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:

  a. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  b. poczty elektronicznej (i jej odbierania), 
  c. oprogramowania do odczytywania plików PDF, 
  d. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.

 4. Możesz korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Treści zamieszczone na MiraiAutoFlota:

 1. Zamieszczamy w Serwisie i poddajemy aktualizacji, między innymi, następujące 

Treści: 

a. ofertę samochodów możliwych do wynajęcia; 

b. analizy i dane statystyczne; 

c. funkcję umożliwiającą zawarcia umowy najmu ;

d. rejestrację Konta i dostęp do Konta; 

e. dane umożliwiające kontakt z nami; 

f. wybrane informacje prasowe;

g. informacje dotyczące działania MiraiAutoFlota

 1. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Nas przysługują podmiotowi Mirai Motors Sp. Z o.o. Sp. K. lub podmiotom współpracującym z Nami lub podmiotom, które zezwoliły Nam na umieszczenie tych Treści w MiraiAutoFlota. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Ciebie jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Możesz wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, reklamowym lub komercyjnym.
 4. MiraiAutoFlota może wprowadzać zmiany w Serwisie, w tym modyfikować dowolnie zamieszczane treści.

Reklamacje: 

 1. Reklamacje na Nasze usługi możesz składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@miraiautoflota.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane kontaktowe i opisanie przyczyny reklamacji. 
 3. Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź na reklamację wyślemy na Twój adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

Pozostałe Postanowienia: 

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu. 
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. 
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.